VILLA MEDUN

PODGORICA, MONTENEGRO

2022

Lokacija u padu, prošarana suvomeđama između kojih se nalaze vinogradi, sa kojih se prostire pogled na grad, je inspirativno nametnula ideju novoprojektovanog objekta, dok je koncept proizašao iz težnje ka maksimalnom očuvanju zatečenog ambijenta uz naglašavanje dominantnog elementa na lokaciji – kamenog zida, uz savremen odgovor na karakterističnu lokaciju.

PROJECTS: Concept design and Main project

Untitled-12